turystyka

Osadnictwo w Afryce

Ludność Afryki zamieszkuje bardzo różnorodne miejsca. Począwszy od bardzo prymitywnych osad, obozowisk i siedlisk, poprzez wsie, miasta i metropolie. W czasach dawniejszych wiele ludów afrykańskich prowadziło koczowniczy tryb życia. Wiązało się to ze stylem gospodarki. Rolnictwo i łowiectwo trwały tak

Kultura i sztuka

Korzenie kultury afrykańskiej sięgają jeszcze czasów starożytnych. To wówczas powstawały pierwsze dzieła mające charakter artystyczny i estetyczny, nie zaś praktyczny czy użytkowy. Pierwsze zewnętrzne wpływy na sposób tworzenia sztuki zostały wywarte przez najazdy arabskich osadników. W czasach kolonialnych, kiedy do

Sposoby podróżowania po Afryce

Podróżowanie po Afryce i do Afryki nie jest łatwe. Linia brzegowa, mimo że zwarta, jest jednakże w większości skalista. Wybrzeża to klify lub wzniesienia, co uniemożliwia budowanie portów morskich, a co za tym idzie, znacznie ogranicza możliwości morskich podróży. Liczne

Gospodarka państw afrykańskich

Gospodarka Afryki pozostawia wiele do życzenia. Jest to region, który uznawany jest za najbiedniejsze miejsce na świecie. Wiele spośród państw afrykańskich jest na granicy ubóstwa, albo też chyli się ku upadkowi. Średnie dochody na mieszkańca Afryki są ponad pięćdziesiąt razy

Języki Afryki

Afryka to kraj wielu bogactw i różnorodności. Dotyczy to również języków, jakimi posługują się mieszkańcy czarnego lądu. Warto wiedzieć, że niektórzy lingwiści wyróżniają nawet około dwa tysiące języków, jakimi posługują się mieszkańcy tubylcy. Najbardziej popularnym i najbardziej powszechnym językiem w

Religie panujące w Afryce

Rdzennie występujące na terenie Afryki religie, to przede wszystkim wierzenia politeistyczne, związane, z obecnością różnorodnych bóstw, opiekunów i duchów. Jednakże, podboje Afryki i rozwój handlu zamorskiego w początkach nowego świata sprawiły, że na kontynent afrykański dotarły również religie monoteistyczne. Dzięki

Ludność zamieszkująca Afrykę

W Afryce ludność, która tam zamieszkuje to około ósma część wszystkich mieszkańców ziemi. Główne skupiska ludności mieszczą się wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża. Ludzie zamieszkują głównie małe wioski, choć są też większe miasta i metropolie. Około trzydziestu metropolii przekroczyło milion

Naturalni mieszkańcy Afryki

Naturalni mieszkańcy Afryki to oczywiście różnorodne zwierzęta. Nie wszystkie gatunki spotkamy na całym obszarze Afryki, ich rozmieszczenie jest zależne przede wszystkim od stref klimatycznych. Dzieje się tak dlatego, że określone gatunki zwierząt dobrze się czują w określonym klimacie. Inne natomiast,

Roślinność w Afryce

Afryka jako region różnorodności i kontrastów zasługuje na takie określenie również pod względem roślinności. Oczywiście wiąże się to ze strefami klimatycznymi. To, jaka jest ilość wilgoci w powietrzu wpływa na to, jaka roślinność może się pojawić w danym miejscu. Rośliny

Region Afrykańskie

Afryka to wielki kontynent, który na swoich ziemiach gości kilka różnorodnych regionów fizyczno – geograficznych. Warto wiedzieć, jakie regiony znajdują się na jej terenie. Jest to o tyle istotne, że każdy z nich nieco inaczej jest zagospodarowany. Afryka Północno –