Bank Światowy wspiera afrykańskie reformy

Bank Światowy wspiera afrykańskie reformy

Bank Światowy jest instytucją, która słynie z tego, że wszelkie inwestycje w jakich bierze on udział, muszą mieć bardzo duża stopę zwrotu. Oznacza to, że musi być bardzo wysokie bezpieczeństwo powodzenia takiego przedsięwzięcia. W związku z tymi wytycznymi, najczęstszym kierunkiem działania Banku była w ostatnich latach Europa, a w szczególności jej Wschodnia i Centralna część. Jednakże tak wielka instytucja musi mieć szersze pole działania, więc naturalnym krokiem było szukanie nowych rynków działania. Wybór padł rok temu na kontynent afrykański. Władze Wybrzeża Kości Słoniowej podpisały niedawno umowę z Bankiem na udzielenie kredytu w wysokości pięciu miliardów dolarów. Pieniądze te mają być w całości przeznaczone na rozwinięcie branży turystycznej w tym kraju. Rocznie Wybrzeże odwiedza dwa miliony przyjezdnych i po przeprowadzeniu szerokiego programu inwestycyjnego liczba ta powinna się podwoić. Planuje się rozbudować ośrodki wypoczynkowe na wybrzeżu oraz poprawić dostępność do wody pitnej oraz rozbudować sieć energetyczną w całym kraju. Fakt, że Bank Światowy zgodził się przystąpić do programu, oznacza, że jednocześnie wzrośnie zaufanie do tego kraju. Niedawno uroczyście świętowano ósmą rocznicę zakończenia w tym kraju wojny domowej, która pochłonęła prawie milion ofiar. Kraj ten jest na dobrej drodze do zapewnienia sobie spokojnej przyszłości i do polepszenia warunków życia tamtejszych mieszkańców. Kredyt udzielono na dziesięć lat z możliwością zwieszenia puli kredytowej do kolejnych pięciu miliardów dolarów.