Afrykański kraj na złożach ropy naftowej

Afrykański kraj na złożach ropy naftowej

Jednym z najważniejszych źródeł dochodu narodowego Nigerii, afrykańskiego państwa jest ropa naftowa. Innymi eksportowymi towarami są kauczuk, orzeszki ziemne, olej palmowy, bawełna, ziarna kakaowca. Ciekawostką jest fakt, że mimo nowoczesnej i wciąż rozwijającej się gospodarki, Nigeria pozostaje krajem biednym, którego mieszkańcy zajmują się głównie koczowniczą hodowlą zwierząt bądź wypalaniem traw na sawannach. W tym najbardziej zaludnionym kraju Afryki żyje ponad 167 milionów ludzi, którzy dzielą się na aż 434 grupy etniczne, mówiące w 395 językach i mających odmienne obyczaje i kulturę, wywodzące się od prehistorycznych czasów. Mieszkańcy Nigerii porozumiewają się pomiędzy sobą, głównie w języku angielskim, ale każda grupa etniczna przekazuje swój odrębny język z pokolenia na pokolenie. Nigeria jest najbardziej zaludnionym krajem afrykańskim. Część ludności nigeryjskiej to muzułmanie, duża część Nigeryjczyków to chrześcijanie wyznający różne religie. Dlaczego Nigeria jest krajem biednym, posiadając taki potencjał – gospodarka wciąż się rozwija, ale inwestorzy niechętnie tu lokują swoje pieniądze. Niestabilna sytuacja polityczna – konflikty wewnętrzne, wojny, nie skłaniają do powstawania nowych przedsiębiorstw. Dlatego większość mieszkańców pracuje w rolnictwie, uprawiając na swoich poletkach maniok, kukurydzę, ryż, proso, sorgo – głównie na potrzeby swojej rodziny. W obliczu wielu nigeryjskich skrajności, nikogo nie dziwi, że mieszkańcom Nigerii zagraża widmo głodu – wskaźniki demograficzne wykazują ciągły i stały przyrost populacji.