Afrykańskie kraje – raj dla miłośników flory i fauny

Afrykańskie kraje – raj dla miłośników flory i fauny

Ten najmłodszy w procesie ewolucji świata kontynent zgromadził na swojej powierzchni prawdziwe bogactwo roślin i zwierząt. Niestety, poprzez działalność człowieka, rabunkową gospodarkę, wyręb lasów, wypalanie roślinności na sawannach, zwierzęcy i roślinny raj z każdym rokiem ulega zmniejszeniu. Badacze, naukowcy już wiele lat temu zauważyli konieczność wydzielenia terenów do życia dla zwierząt, podjęto walkę z kłusownikami zabijającymi zwierzęta dla skór, rogów, kłów. Takie działania pomagają w zachowaniu populacji zwierząt, w ochronie zagrożonych gatunków. Obecnie, ponad 800 tysięcy km2 terenów Afryki, przeznaczonych jest pod całkowicie chronione przestrzenie dla roślin i zwierząt. Jest całkowity zakaz ingerencji człowieka w chronione tereny. Nie wolno prowadzić żadnych prac wydobywczych, nie wolno wycinać drzew, wypalać trawy, nie wolno ingerować w życie zwierząt. Można jedynie obserwować przyrodę, poruszając się z przeszkolonymi przewodnikami, po wytyczonych szlakach. Na terenach Afryki jest kilka bardzo ważnych rezerwatów przyrody, jednym z nich jest Park Serengeti, w których żyje większość przedstawicieli afrykańskich zwierząt. Kolejnym ważnym ośrodkiem ochrony zwierząt jest Park Narodowy Krugera w RPA, gdzie możemy zobaczyć białego nosorożca. Warto pojechać do Parku Narodowego Tsavo w Kenii. Ponieważ Afryka sama nie byłaby w stanie utrzymać parków w koniecznej kondycji, cały świat pomaga w zachowaniu dzikiej Afryki, finansując ważniejsze inwestycje. Może dzięki temu uda się ocalić wiele gatunków zwierząt i roślin od zagłady.