Ubóstwo i plagi odwiecznym problemem Afryki

Ubóstwo i plagi odwiecznym problemem Afryki

Afryka to najbiedniejszy kontynent na kuli ziemskiej. Jest targany różnymi plagami, głodem, chorobami, nędzą i wojnami domowymi. Dla wiele mieszkańców Czarnego Lądu problem stanowią częste susze, a ludzie żyjący z upraw, rolnictwa bez odpowiedniego nawadniania nie radzą sobie i przymierają głodem. W bardziej prymitywnych wioskach plemiennych, gdzie nie ma rozwoju i brak dostępu do środków medycznych ludzie, którzy normalnie mogli by żyć umierają często w młodym wieku z powodu chorób i wygłodzenia. Najczęściej są ofiarami malarii. Dlatego też organizowane są częste misje do krajów Trzeciego Świata, by pomagać najbiedniejszym. Wielkim problemem jest również wirus AIDS. To w Afryce żyje najwięcej ludzi zarażonych. Nosicieli wirusa HIV jest ponad 64%, w stosunku do całego świata! Konflikty zbrojne również przyczyniają się do ginięcia ludzi, bez względu na to, czy są to osoby cywilne, kobiety, czy dzieci. Osoby mające po kilka lub kilkanaście lat są zmuszane do ciężkiej, niewolniczej pracy przez co też często umierają. Zdarza się, iż są wcielane do armii, pomimo tego, że ledwo potrafią utrzymać karabin w dłoniach. Problem wśród mało rozwiniętych społeczności stanowią rodziny wielodzietne, gdzie wyżywienie i utrzymanie są przeszkodami nie do zwalczenia. Światowe organizacje starają się pomagać i wdrażają różne programy, szkoląc w Afryce lekarzy, dbając o wykształcenie młodych ludzi oraz wdrażają religię, jednak ta pomoc to nadal tylko kropla wody w morzu kłopotów, jakie dotykają Afrykę każdego dnia. Nigdzie nie ginie w ciągu jednego dnia tak wiele osób jak właśnie na Czarnym Lądzie.