Deszcze i chmury

Deszcze i chmury

Kontynent kontrastów, które dostrzec można na każdym kroku, również w dziedzinie wilgotności utrzymuje swoją pozycję lidera kontrastów. Wilgotność powietrza jest bardzo różna zależnie od pory i regionu. W Afryce występują bowiem zarówno rejony bardzo wilgotne, jak i skrajnie suche. Podobnie rzecz się ma w kwestii występowania zachmurzenia. Dla przykładu, nad Saharą, w styczniu, wilgotność powietrza nie przekracza 20 procent. Wiąże się to z zachmurzeniem w tym okresie wyliczonym na poziomie między 10 a 30 procent. Dla odmiany, w strefie równikowej, zachmurzenie wynosi ponad 80 procent przez cały rok, lokalnie sięgając nawet do 90 procent. Taki poziom zachmurzenia powoduje liczne ulewne deszcze i tym samym wpływa na wilgotność na poziomie około 90 procent. Jeżeli chodzi o same opady, to logicznie, rozkładają się one bardzo podobnie jak i zachmurzenie. To przecież zachmurzenie wpływa na poziom opadów. I tak, największa roczna suma opadów występuje w okolicach Zatoki Gwinejskiej i sięga nawet 4000 mm. Pustynia Libijska natomiast, to miejsce najmniejszej rocznej sumy opadów. Pomiar wykazał około 10 mm rocznie. Jeżeli zaś chodzi o moment największych opadów, to jest to październik, czyli pora deszczowa na sawannie, na półkuli północnej, najmniej opadów notowane jest w lipcu.