Geologia kontynentu afrykańskiego

Geologia kontynentu afrykańskiego

Kontynent Afryka leży na płycie afrykańskiej. Jest to największa płyta tektoniczna na całej Ziemi. Dzięki temu, że na obszarze Afryki nie łączą się ze sobą żadne płyty tektoniczne, na jej terenie nie występują żadne wulkany, ani niebezpieczne uskoki. Nie występuje także problem odsuwania się od siebie płyt tektonicznych. Na północy Afryki znajduje się pasmo gór Atlas. Jest to najmłodszy fragment tego kontynentu. Góry te znajdują się na terenie Algierii, Tunezji i Maroka. Równie duże są Góry Przylądkowe, które z kolei znajdują się na południu Afryki. Na terenie kontynentu afrykańskiego znajdują się także Wielkie Rowy Afrykańskie, które są systemem rowów znajdujących się na wschodzie kontynentu. Na północy kończą się one Morzem Czerwonym, które jest jego przedłużeniem. Od zachodu rowy te biegną przez Ocean Indyjski oraz wybrzeże Półwyspu Arabskiego. Afryka jest jednym z najbardziej bogatych w zasoby naturalne kontynentów. Znajdują się tam między innymi złoża surowców metalicznych, które są bardzo cenne. Są to na przykład rudy żelaza, niklu, manganu, chromu, wanadu, uranu czy kobaltu. Ponadto w Afryce znajdują się złoża diamentów, złota, srebra i platyny. Młodsze skały Afryki są bogate w węgiel kamienny, gaz ziemny i ropę naftową. Jest to atrakcyjny kontynent dla inwestorów surowców naturalnych.