Informacje ogólne o kontynencie

Informacje ogólne o kontynencie

Afryka to niezwykle piękny i zróżnicowany kontynent. Nie tylko pod względem ukształtowania terenu, ale również pod względem klimatu, roślinności, zwierząt i krajów. Właściwie, to zacząć by należało od tego, że Afryka, to drugi pod względem powierzchni kontynent na świecie. Ponadto, to kontynent przez, który przechodzi równik, obydwa zwrotniki i południk 0. Na pewno ma to niebagatelny wpływ nie tylko na klimat, ale ogólny wygląd całego kontynentu. Jako ciekawostkę, warto dodać, że jest to kontynent, na którym jest największy przyrost naturalny, a co za tym idzie, jest to również miejsce, gdzie znajduje się najwięcej dzieci. Z drugiej zaś strony, gospodarczo, jest to najsłabszy kontynent. Tę biedę widać niestety na każdym kroku. Wiąże się to również z innymi dotkliwymi zdarzeniami w Afryce. Jako przykład można by tu podać zagrożenia zdrowotne, jak malaria i HIV. Bieda wpływa również na poziom niedożywienia wśród mieszkańców kontynentu. Innym nieszczęściem, jakie dotyka liczne kraje Afryki są wojny domowe i liczne konflikty. Ten piękny pod względem natury kraj, jest jednocześnie bardzo wyniszczony i zgnębiony przez biedę, wojny i niewłaściwy podział dóbr. To wyjątkowe miejsce zasługuje na wielką uwagę, nie tylko pod względem turystycznym, ale również interwencyjnym państw bogatszych, które mogłyby wyprowadzić kontynent z tak skrajnej nędzy.