Osadnictwo w Afryce

Osadnictwo w Afryce

Ludność Afryki zamieszkuje bardzo różnorodne miejsca. Począwszy od bardzo prymitywnych osad, obozowisk i siedlisk, poprzez wsie, miasta i metropolie. W czasach dawniejszych wiele ludów afrykańskich prowadziło koczowniczy tryb życia. Wiązało się to ze stylem gospodarki. Rolnictwo i łowiectwo trwały tak długo na jednym terenie, dopóki przynosiło wymierne korzyści. Gdy tylko gleba stawała się jałowa lub łowy nie przynosiły zadowalających efektów, ludność opuszczała to miejsce i udawała się do następnego. Tak powstawały osady koczowników. Po drugiej wojnie światowej, zjawisko to stało się tak marginalne, że prawie zanikło. Pojawiły się w to miejsce obozy uchodźców. Znaczna część mieszkańców Afryki zamieszkuje wsie. To niewielkie osiedla, które skupiają po kilkadziesiąt mieszkańców. Innym typem skupiska są miasta. Miasta w Afryce można policzyć niemalże na palcach. To znacznie rzadszy niż wsie rodzaj osadnictwa, natomiast, znacznie bardziej zaludniony, żeby nie powiedzieć przeludniony. Około pięćdziesięciu ośmiu miast afrykańskich liczy sobie ponad milion mieszkańców, a cztery z nich liczą ponad pięć milionów mieszkańców. Nie jest to liczba ludności, którą łatwo jest zorganizować w jednym mieście. Takie nagromadzenie ludzi powoduje duże rozwarstwienie społeczne, w którym znajdą się i bardzo bogaci i skrajnie biedni.