Położenie i granice w Afryce

Położenie i granice w Afryce

Afryka, kontynent różnic i różnorodności. Na jego ogólny kształt i zarys wpływa bardzo wiele czynników i elementów. Jednym z nich jest jego położenie geograficzne. Otóż, Afryka położona jest po obu stronach równika i po obu stronach południka 0. To dość istotna informacja, szczególnie pod względem klimatycznym, jednakże nie tylko. Taka lokalizacja wpływa również na wiele innych aspektów tego kontynentu, jak chociażby jego roślinność, czy zamieszkujące Afrykę zwierzęta. Fakt, że Afryka jest w ten sposób położona, sprawia, że jest tam znacznie większe nasłonecznienie, niż na innych kontynentach. Zjawisko takie nazywane jest górowaniem słońca. Wyżej położone słońce intensywniej nasłonecznia ląd. Granice kontynentu to przede wszystkim woda. Opływa ją ocean Indyjski i ocean Atlantycki. Od północy, Afrykę od Europy oddziela Morze Śródziemne. Od Półwyspu Arabskiego zaś, Afrykę oddziela Morze Czerwone. Przy czym, Morze Czerwone, należy do wód Oceanu Indyjskiego, zaś Morze Śródziemne, to wody Oceanu Atlantyckiego. Jedyną granicą lądową jest tak zwany Przesmyk Sueski, na którym zbudowany jest Kanał Sueski. Ma on ponad sto kilometrów i uznawany jest za dokładną granicę oddzielającą kontynenty. Afryka, to tak naprawdę bardzo bliski sąsiad krajów rozwiniętych, jednakże to sąsiedztwo nie wpływa na postęp rozwoju w samej Afryce.