Problemy z wodą w Afryce

Problemy z wodą w Afryce

Afryka to kontynent, który boryka się z ogromnym problemem braku dostępu do wody. Większość wód znajdujących się na terenie afrykańskim jest niezdatna do picia. Brakuje złóż wody pitnej, dlatego większość mieszkańców Afryki nie ma dostępu do pitnej wody. Aż 80% chorób panujących w Afryce ma związek właśnie z zanieczyszczeniami wody i jej złym stanem. Ogromna ilość osób mieszkających w Afryce musi codziennie pokonywać kilka kilometrów do najbliższego źródła czystej wody. Wolontariusze z całego świata organizują akcje, które mają na celu dostarczenie czystej wody do najbardziej potrzebujących osób. Budowane są więc studnie, a także dostarczane specjalnie filtry oczyszczające skażoną wodę. Do pomocy przyłączają się także różne firmy, na przykład producenci wody butelkowej itd. Organizują oni akcje podczas których część przychodu ze sprzedaży każdej butelki wody przeznaczają na poprawę sytuacji w krajach afrykańskich. Dzięki temu do pomocy może przyłączyć się całe społeczeństwo, ponieważ wystarczy zakupić kilka butelek wody aby przyłączyć się do akcji pomagania krajom afrykańskim. Do pomocy są chętni także liczni aktorzy, piosenkarze i sławne osoby, które coraz częściej zakładają fundacje pomagające dostarczać pitną wodę do Afryki, a także przeznaczają na ten cel część swoich dochodów.