Religie panujące w Afryce

Religie panujące w Afryce

Rdzennie występujące na terenie Afryki religie, to przede wszystkim wierzenia politeistyczne, związane, z obecnością różnorodnych bóstw, opiekunów i duchów. Jednakże, podboje Afryki i rozwój handlu zamorskiego w początkach nowego świata sprawiły, że na kontynent afrykański dotarły również religie monoteistyczne. Dzięki tym wpływom na kontynencie rozwinęła się duża różnorodność wyznań i wierzeń. Dominującymi religiami monoteistycznymi stały się tu chrześcijaństwo i islam. Szczególnie mocno rozwijające się za pośrednictwem różnorodnych misjonarzy. I tak Afryka północna, to szczególne skupisko islamu. Pozostałe rejony to chrześcijaństwo i wierzenia tradycyjne. Jeżeli zaś chodzi o rdzenne wyznania, to wielokrotnie różnią się one od siebie, choć te, które pojawiały się w sąsiadujących ze sobą plemionach miały pewne cechy wspólne, czy liczne podobieństwa. Być może te elementy przenikały się nawzajem, a być może pewne charakterystyczne zjawiska rodziły się niezależnie, a wynikały z podobnych potrzeb ludów i całych plemion. Obecnie, rodzinne wyznania są wypierane przez islam i chrześcijaństwo, a miejsca kultu albo tracą na znaczeniu, albo są adaptowane do innych celów. Tylko niektóre konserwatywne plemiona nadal zachowują swoją tradycję i obrzędy religijne, a w sprawach związanych z religią nadal opierają się na autorytecie lokalnego szamana.