Sposoby podróżowania po Afryce

Sposoby podróżowania po Afryce

Podróżowanie po Afryce i do Afryki nie jest łatwe. Linia brzegowa, mimo że zwarta, jest jednakże w większości skalista. Wybrzeża to klify lub wzniesienia, co uniemożliwia budowanie portów morskich, a co za tym idzie, znacznie ogranicza możliwości morskich podróży. Liczne pęknięcia i rowy tektoniczne, powodują, że niezwykle trudno jest budować drogi, transport samochodowy, jest więc przez to również ograniczony lub uniemożliwiony. Natomiast klimat, w większości wilgotny, powoduje, że drewniane podkłady szybko gniją, a szyny podlegają erozji, co znacznie wpływa na ograniczenia w ruchu kolejowym. Jeżeli zaś chodzi o drogi bite, to w miejscach ulew, są one podmywane i rozmywane, zaś na Saharze zasypywane piaskiem. Przez to kluczową rolę odgrywa transport samochodowy, chociaż dróg dobrej jakości, utwardzonych jest obiektywnie niewiele. Jeżeli chodzi o kolej, to ogólnie, odgrywa ona raczej marginalną rolę w transporcie w Afryce. Tylko w niektórych regionach jest rozwinięta na tyle by mieć jakiekolwiek znaczenie. Transport morski natomiast, odgrywa rolę tylko miejscowo. Dla całego kontynentu nie ma większego znaczenia, ma wręcz marginalne. Wszelkie portowe miast zaś ze względu na swoje znacznie transportowe odgrywa rolę stolic. Porty to również węzły kolejowe, dzięki którym dobra transportowe są rozwożone w głąb lądu.