Wielkie Rowy Afrykańskie

Wielkie Rowy Afrykańskie

Geomorfolodzy mają wiele pracy studiując struktury tektoniczne kontynentu afrykańskiego. Wielkie Rowy Afrykańskie to nazwa przyjęta dla rozpadlin wywołanych oddalaniem się od siebie kontynentów Afryki i Azji. Powstały w wyniku ruchów tektonicznych oraz wylewów lawy. Wielkie Rowy Afrykańskie znajdują się one we wschodniej części Afryki, zaczynając się od Morza Czerwonego (które w pewnym sensie jest ich przedłużeniem), czyli w Somalii. Rów schodzi na południe kontynentu, przez obecną Kenię i Tanzanię, do Mozambiku. Całe zjawisko geomorfologiczne ma 6 tysięcy kilometrów. Rowy mają do pół kilometra głębokości, i zniewalającą szerokość sięgającą do stu kilometrów. Ruchy tektoniczne sprzed milionów lat odpowiedzialne są za powstanie największych jezior afrykańskich. Jeziorem, znajdującym się w rowie afrykańskim jest chociażby jezioro Wiktorii, największe jezioro kontynentu. Do tego typu basenów zaliczamy również jezioro Alberta (Republika Kongo), Edwarda (Kongo, Uganda), Niasa (Malawi, Tanzania, Mozambik), Tanganika i Turkana. Jeziora tektoniczne to należą do największych jezior kontynentu afrykańskiego. Północny odcinek tektoniczny nazwany jest rowem Abisyńskim, pozostałe dwa odcinki to rów wschodni (obniżenia tereny na Wyżynie Wschodnioafrykańskiej) i Zachodni (tworzący szlak jezior tektonicznych).