Wyjątkowa tektonika Afryki

Wyjątkowa tektonika Afryki

Ukształtowanie tektoniczne krajów i kontynentów, to niezwykle istotna informacja nie tylko dla mieszkańców danego miejsca, ale również dla turystów. Tektonika to przede wszystkim bezpieczeństwo pobytu w danym miejscu. Płyty tektoniczne są bowiem w ciągłym ruchu. Ten ruch powoduje trzęsienia ziemi, ruchy dna oceanicznego i powstawanie fal zwanych tsunami. Afryka leży w całości na płycie afrykańskiej. To największa z płyt na ziemi. Daje więc ona znaczne poczucie bezpieczeństwa, nie tylko mieszkańcom, ale również przyjezdnym. Nawet jeżeli płyta zacznie się poruszać, to nie zderzy się w najbliższej okolicy z inną, a dzięki temu nie dojdzie do żadnego kataklizmu. Takich nieszczęść można spodziewać się przede wszystkim na styku płyt. Płyty tektoniczne, to jednakże nie tylko zagrożenia. To również ukształtowanie terenu w danym miejscu. I tak, najważniejszymi i najbardziej charakterystycznymi strukturami geologicznymi w Afryce, powstałymi już wiele milionów lat temu są Góry Przylądkowe i Góry Atlas. Jednakże, największą strukturą są Wielkie Rowy Afrykańskie. Każda z płyt tektonicznych ziemi ma swoje szczególne elementy, jak platformy i tarcze. To samo dotyczy płyty afrykańskiej. Składa się ona z platformy afrykańskiej i wielu licznych tarcz, wzniesień i synekliz. Ich dokładna analiza nie jest w tym miejscu konieczna, dość wspomnieć, że ich obecność wpływa bezpośrednio na ten krajobraz, który widzimy, czyli liczne góry, wzniesienia, pasma górskie, jak również zapadliska, czy właśnie rowy afrykańskie.