Religie obowiązujące w krajach afrykańskich

Religie obowiązujące w krajach afrykańskich

W Afryce jest bardzo wiele odłamów religijnych. Wywodzi się to od rdzennych ludów afrykańskich. Wiele plemion miało swoich bożków, niepowiązanych często między sobą i taki typ religii istnieje w Afryce do dzisiaj, jednak wymiera on powoli i kultywowany jest na coraz mniejszą skalę. To samo tyczy się kultu przodków, gdzie społeczności czciły duchy zmarłych przodków. Zarówno ów kult przodków, jak i czczenie różnych bóstw polegało w znacznej mierze na składaniu ofiar ze zwierząt i plonów. Niegdyś nawet ofiarę mogli stanowić ludzie, ale tego typu praktyka została zabroniona. Pierwszą religią, która w dużym stopniu wyparła te zabobonne wierzenia stał się islam. W efekcie podbicia przez Arabów ziem Egiptu i znacznych terenów Afryki Północnej, na obszarze tym zakorzenił się wspomniany islam. Religia ta rozprzestrzeniała się na dużą skalę. W Etiopii stała się drugim wierzeniem obok chrześcijaństwa. Ogólnie arabska religia rozprzestrzeniła się na niemal całą Afrykę z wyjątkiem RPA. Tam nie dotarła i w kraju tym obowiązuje nauka chrześcijańska. Chrześcijaństwo w odróżnieniu od islamu pojawiło się w Afryce nie na skutek podbojów, tylko poprzez misjonarzy szerzących z początku jeszcze tylko religię protestancką. Ostatnim kultem religijnym jest voodoo, gdzie ważną rolę odgrywa szaman, potrafiący się porozumiewać z licznymi bóstwami.