Stabilne państwo afrykańskiego

Stabilne państwo afrykańskiego

Jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem gospodarczym i najbardziej stabilnym pod względem politycznym państwem położonych w Afryce Zachodniej jest Senegal. Państwo to jest niewielkim państwem, jednak ze względu na swoje położenie jest jednym z najważniejszych państw w tej części kontynentu. Przez terytorium Senegalu prowadzą bowiem ważne szlaki komunikacyjne, które łączą region subsaharyjski, Sahel, z wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego. Stolicą Senegalu jest Dakar, który jest jednocześnie jednym z największych portów morskich w tym regionie. Na obszarze Senegalu położone jest najdalej na zachód wysunięty punkt kontynentalnej Afryki. Punktem tym jest przylądek Alamdi, który leży na półwyspie Zielony Przylądek. Na obszarze Senegalu występują jedynie 2 pory roku: pora deszczowa, która na południu kraju trwa od czerwca do października, a na północy kraju od lipca do września oraz pora sucha, która występuje w pozostałych miesiącach. Państwo to zamieszkałe jest przez wiele plemion. Wśród tych plemion najliczniejsze jest plemię Wolofów zamieszkujące zachodnie rejony Senegalu. W tej części kraju żyją także Sererowie. Większość zamieszkujących Senegal plemion zajmuje się rolnictwem i rybołówstwem. Senegal uzyskał niepodległość w roku 1960. Do tego roku pozostawał pod protektoratem Francji.