Charakterystyka afrykańskiej wsi

Charakterystyka afrykańskiej wsi

Ponieważ Afryka jest krajem mało zurbanizowanym znaczna większość terytoriów zamieszkiwanych przez ludzi stanowi wsie. Aż dwie trzecie wszystkich mieszkańców żyją na wsiach, które mają bardzo wiele różnic między sobą. Już w samym Egipcie w okolicach Nilu na wsi żyje aż kilkanaście tysięcy mieszkańców! Najbardziej powszechnym materiałem budowlanym na afrykańskiej wsi jest glina – to z nich budowane są wszelkie budynki, ze względu na ich przeznaczenie. Najczęściej domy mają jedynie parter oraz płaski dach, którego główną funkcją stanowi ochrona przed opadami. W każdej wsi znajduje się minimum jeden meczet, jednak najczęściej są one bardzo skromne ze względu na niewielkie środki finansowe przeznaczone na jego budowę. W Czarnej Afryce sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ jej mieszkańcy żyją w trochę lepszych warunkach finansowych, wobec czego mają oni więcej interesujących materiałów budowlanych. W części wschodniej oraz na południu ludzie jednak najczęściej budują budynki z gałęzi, które stanowią wyplatane, okrągłe chaty. Typy zabudowy afrykańskich wsi są bardzo zróżnicowane. Najczęściej ich ogólny kształt przypomina koło, gdzie sam środek stanowi centrum danej wioski. Pod koniec ubiegłego stulecia budowano w Afryce tak zwane wsie socjalistyczne, których przeznaczeniem było osadzenie przesiedleńców.