Ludność zamieszkująca Afrykę

Ludność zamieszkująca Afrykę

W Afryce ludność, która tam zamieszkuje to około ósma część wszystkich mieszkańców ziemi. Główne skupiska ludności mieszczą się wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża. Ludzie zamieszkują głównie małe wioski, choć są też większe miasta i metropolie. Około trzydziestu metropolii przekroczyło milion mieszkańców, co niesie ze sobą bardzo poważne problemy. Pośród nich ważnymi są bezrobocie, czy dzielnice nędzy skupiające najbiedniejszych mieszkańców. Co ważniejsze, to właśnie chęć poprawy życia, zdobycia lepszej pracy, czy stworzenia lepszych warunków dla swojej rodziny przyciąga ludzi do większych miast, w tym właśnie do wspomnianych metropolii. Mieszkańcami dzisiejszej Afryki są potomkowie dawniejszych kolonialistów, Arabowie, narody posługujące się językami arabskimi, przybysze z Indii, czy naturalni mieszkańcy, jak przedstawiciele rozmaitych plemion afrykańskich. Jak już wspomniano, zamieszkują przede wszystkim małe wioski. Rodziny są wielodzietne, a często nawet wielopokoleniowe. Rdzenna ludność gromadzi się w plemionach i żyje bez zmian od setek lat. Chodzi tu mianowicie o życie zgodnie z naturą, w zależności od niej bez zdobyczy współczesnej cywilizacji. Jednakże, ogólnie rzecz ujmując rozwój technologiczny dotarł do Afryki i właśnie ci, którzy chcieliby z niego skorzystać, zmuszeni są do przeprowadzek do większych skupisk, miast i osiedli.