Najdłuższe rzeki Czarnego Lądu

Najdłuższe rzeki Czarnego Lądu

Bardzo ważnym elementem kontynentu afrykańskiego są rzeki i jeziora. Woda jest jednym z podstawowych warunków życia na Ziemi, a w Afryce powszechny jest problem występowaniu suszy. Z tego też powodu rośnie liczba zgonów wśród bardziej prymitywnych ludów. Największą rzeka na kontynencie jest Nil, który pod względem długości ustępuje jedynie Amazonce, choć niektóre źródła podają, że to rzeka w Afryce jest tą najdłuższą na świecie. Nil ma swe źródło w Jeziorze Wiktorii i pokonując znaczną część kontynentu swe ujście ma w Morzu Śródziemnym. Długość tej rzeki wynosi 6671 km, a powierzchnia dorzecza 2,9 mln km kwadratowych. W kotlinie Kongo znajduje się druga, co do wielkości rzeka Kongo. Akwen ten ma swoje ujście w Oceanie Atlantyckim. Długość Konga to 4650 km, a powierzchnia dorzecza wynosi aż 3,690 mln km kwadratowych. Trzecią rzeką w tym zestawieniu jest Niger, od której określenia wzięło swą nazwę państwo Nigeria. Ta największa rzeka Afryki Zachodniej rozciąga się na 4184 km, a jej dorzecze stanowi 2,3 mln km kwadratowych. Ostatnią z tych wielkich rzek są wody Zambezi wpływające do Oceanu Indyjskiego. Rzeka o długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów ma powierzchnię zlewni 1,33 mln km kwadratowych. Oddzielnym skupiskiem rzek mianują się rzeki zlewiska jeziora Czad, które w porze wilgotnej łączą się z Nigrem.