Ulubione kierunki podróży

Ulubione kierunki podróży

Przez wiele lat dla turystów główne kierunki podróży nie wykraczały poza niezbyt odległe kraje, z którymi państwo utrzymywało przyjazne stosunki. Z czasem jednak kraje Europy czy Ameryki Północnej przestały się tak mocno od siebie odróżniać – tak samo jak cała kultura, żywność, sposób zachowania, stały się zglobalizowane. Maniery a nawet moralność przestała być tak egzotyczna i z czasem ludzie poza relaksacyjnym wpływem turystyki zaczęli poważnie podchodzić do podróżowania przede wszystkim jako do formy zapoznania się z całkowicie obcymi kulturami. Upowszechnienie się lotnictwa cywilnego i nagłe zwiększenie się konkurencji na rynku transportowym doprowadziło do obniżenia kosztów podróży do takich regionów jak Afryka, dzięki czemu Nigeria czy RPA przestały być krajami obserwowanymi jedynie przez telewizję i programy dokumentalne. Dzięki Internetowi wielu ludzi ma dostęp do tego, czym jest Afryka, jak się tam żyje – liczne filmy oraz zdjęcia dodatkowo zachęcają wszystkich do bardzo aktywnego interesowania się życiem odległych cywilizacji i kultur. Ale naoczne przeżycie tego, co dzieje się w Afryce bez wątpienia przebija wszelkie doznania, jakie może zagwarantować dzisiejsza telewizja ze swoimi niesamowitymi produkcjami. Dlatego turystyka mimo ciężkich chwil nadal ma się nienajgorzej.