Kultura i sztuka

Kultura i sztuka

Korzenie kultury afrykańskiej sięgają jeszcze czasów starożytnych. To wówczas powstawały pierwsze dzieła mające charakter artystyczny i estetyczny, nie zaś praktyczny czy użytkowy. Pierwsze zewnętrzne wpływy na sposób tworzenia sztuki zostały wywarte przez najazdy arabskich osadników. W czasach kolonialnych, kiedy do Afryki dotarli Europejscy kolonialiści, również wpływy zachodnioeuropejskiej zaczęły odciskać swoje piętno na artystycznym wyrazie Afrykańczyków. Co więcej, niepiśmienni mieszkańcy Afryki, nie mieli możliwości na utrwalenie swojej historii swoim okiem. Dlatego też legendy, czy podania tworzone były przez Europejczyków. Przez nich też były rozpowszechniane i wprowadzane do świadomości społecznej. Później już tylko powielane, jako podania przekazywane z ust do ust. Co ważne, nawet pierwsze teksty historyczne o Afryce tworzone były przez przybyłych tam Europejczyków, nie zaś samych bohaterów tamtych zdarzeń. Okres niewolnictwa spowodował zahamowanie w twórczości artystycznej, gdyż rdzenni mieszkańcy, jako niewolnicy, czyli gorszy gatunek, nie mieli możliwości na realizowanie swoich wizji artystycznych. Okres kolonii i późniejszego wyzwalania Afryki również istotnie wpłynął na kształt, sposób i charakter wyrazu artystycznego Afrykańczyków. Mimo jednakże tak licznych i różnorodnych wpływów, do dziś ma ona swój specyficzny i wyrazisty charakter.