Gospodarka państw afrykańskich

Gospodarka państw afrykańskich

Gospodarka Afryki pozostawia wiele do życzenia. Jest to region, który uznawany jest za najbiedniejsze miejsce na świecie. Wiele spośród państw afrykańskich jest na granicy ubóstwa, albo też chyli się ku upadkowi. Średnie dochody na mieszkańca Afryki są ponad pięćdziesiąt razy niższe niż dochody Europejczyka, co samo przez się wiąże się z życiem w nędzy i skrajnym ubóstwie. Sytuację ratuje rolnictwo. To najważniejsza i najlepiej rozwinięta część gospodarki na kontynencie, która zapewnia najwyższy poziom zatrudnienia. Jednakże, ciągle brak jest tu licznych modernizacji, które znacznie poprawiłyby jakość i wydajność rolnictwa. To sprawia, że uprawy nie zaspokajają w pełni potrzeb mieszkańców. Oczywiście, wiele zależy od regionu Afryki. W niektórych miejscach rolnictwo jest znacznie lepiej rozwinięte, w innych znacznie gorzej. Co więcej, nie jest ono zorganizowane pod względem ekonomicznym. Afryka posiada też niezmierzone bogactwo surowców mineralnych. Ich wydobycie zapewnia w pewnym stopniu zatrudnienie i przyrost gospodarczy, jednakże i tu kontynent boryka się z nieodpowiednim zarządzaniem, a przez to nie przynosi odpowiednich dochodów zarówno poszczególnym mieszkańcom, jak i całym państwom. Przemysł nie jest zbyt wysoko rozwinięty dlatego też stanowi nikły wpływ na poziom zatrudnienia i dochodów mieszkańców Afryki.