Najważniejsza historia Konga

Najważniejsza historia Konga

Kongo to jedno z afrykańskich państw, do którego przyjeżdża całkiem niemała ilość turystów. Ich zainteresowanie wiąże się przede wszystkim z niezwykłą historią. Pigmeje to ludzie, którzy pierwsi zamieszkiwali Kongo. Po jakimś czasie jednak lud zwany Bantu zaatakował mieszkańców Konga, gdzie po wygranych podbojach założyli królestwo. Europejski odkrywcy pojawili się tam dopiero w piętnastym wieku. Portugalczycy opanowali to miejsce, dzięki czemu przywódcy Konga zaczęli im służyć oraz przyjęli wiarę chrześcijańską. Jednak relacje między Afrykańczykami a Portugalczykami szybko się skomplikowały, ponieważ Europejczycy zaczęli wywozić mieszkańców Konga jako niewolników na portugalskie plantacje. Siedemnasty i osiemnasty wiek był bogaty w bunty Afrykańczyków – zaowocowało to tym, że rządy portugalskie zostały skurczone do rozmiarów Kabindy z dzisiejszych czasów. Jednak w dziewiętnastym wieku pojawili się Francuzi, którzy wykorzystali wolność mieszkańców Konga. Przybysze z Francji również panowali nad Afrykańczykami, jednak relacje między nimi były nieco łagodniejsze i spokojniejsze. Dopiero w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym roku Kongo otrzymało niepodległość i zaczęło być niepodległym nikomu krajem. W czasie zimnej wojny stosunki władza Konga utrzymywała przyjazne stosunki z przedstawicielami komunizmu.