Rodezja – Republika Zimbabwe

Rodezja – Republika Zimbabwe

Harare to stolica państwa zwanego Zimbabwe, które dawniej nazywane było Rodezją. Znajduje się ono w Afryce, która w ostatnim czasie cieszy się dużą popularnością w środowisku turystów. Ten kraj jest jednym z bardzo niewielu znajdujących się na tym kontynencie, gdzie islam nie jest religią wyznawaną przez większość mieszkańców. Najwięcej osób to wyznawcy protestantyzmu, którzy stanowią aż pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne wszystkich mieszkańców. Znaczna większość z tej grupy to Zielonoświątkowcy (dziewiętnaście i dwadzieścia trzy procent mieszkańców Zimbabwe). Dwadzieścia sześć procent wszystkich ludzi zamieszkujących ten kraj to wyznawcy animizmu, siedem procent to katolicy, jeden procent stanowią właśnie wyznawcy islamu. Dwadzieścia osiem setnych procenta to Świadkowie Jehowy a tylko dziewięć setnych procenta to wyznawcy judaizmu. Kraj ten ma bardzo bogatą historię, która sięga pierwszego tysiąclecia przed naszą erą – wtedy te tereny były zamieszkane przez Buszmenów, którzy byli najstarszymi osobami żyjącymi w Afryce. W dziesiątym wieku powstało Wielkie Zimbabwe w wyniku podbojów Bantu – miejscowi rolnicy zostali przez nich podbici jeszcze w siódmym wieku, natomiast miejscowi mieszkańcy zostali wygnani na południe. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym roku.