Rośliny w Afryce

Rośliny w Afryce

Afryka jest bardzo mało zurbanizowanym kontynentem, w związku z czym jej największe walory dotyczą przede wszystkim elementów przyrody. Właśnie dlatego warto wybrać się do krajów afrykańskich ze względu na niezwykłą roślinność! Mamy tam do czynienia z bardzo różnymi gatunkami, które są oczywistym następstwem tamtejszej strefy klimatycznej oraz licznych opadów. Afryka tworzy aż trzy strefy roślinne. Najciekawsza to strefa holarktyczna, która znajduje się nad Morzem Śródziemnym. Ponadto strefa przylądkowa ma miejsce na niewielkiej części południa kontynentu oraz strefa peleotropikalna, która rozciąga się praktycznie na całej powierzchni Afryki! Gatunki roślin w większości stanowią florę peleotropikalną, jednak bardzo często mamy do czynienia z mieszankami gatunków charakterystycznych zarówno dla Europy, jak i dla Azji. Dlatego wybrzeże Morza Śródziemnego bardziej przypomina Azję pod względem roślinności. Flora Sahary występuje bardzo rzadko – jedynie w tych miejscach, gdzie mamy do czynienia z oazami wodnymi. Reliktowa flora którą reprezentuje dracena znajduje się przede wszystkim na dwóch przeciwległych krańcach kontynentu – chodzi o Wyspy Kanaryjskie (bardzo popularne zwłaszcza w środowisku ludzi, którzy chcą wyjechać gdzieś na miesiąc miodowy) oraz Sokotra. Rozmieszczenie afrykańskiej roślinności jest bardzo symetryczne pod względem położenia równika.