Równik i południk

Równik i południk

Afryka jest bardzo niezwykłym kontynentem przede wszystkim dlatego, że znajduje się po obu stronach zarówno równika, jak i południka. Największa jej część jednak znajduje się na południu oraz zachodzie od miejsca, w którym równik przecina się z południkiem. Najwięcej turystów zainteresowanych geografią wybierają się na przylądek Biały, Almadi, przylądek Igielny oraz Hafun, ponieważ tam znajdują się punkty graniczne. Jeżeli chodzi o całą rozciągłość południkową wynosi ona osiem tysięcy kilometrów. Siedem tysięcy czterysta wynosi rozciągłość równoleżnikowa Afryki. To tam na Ziemi jest największe usłonecznienie, ponieważ szerokości geograficzne Afryki są bardzo niskie. W znacznej większości granice kontynentu dotykają bezpośrednio oceanów. Chodzi oczywiście o ocean Atlantycki oraz ocean Indyjskim które opływają kontynent! Morze Śródziemne jest jedynym które dotyka bezpośrednio kontynent – to ono oddziela Afrykę od Europy. Jeżeli chodzi o granicę z Azją Afrykę dzieli Morze Czerwone, które jest częścią oceanu Indyjskiego. Jest tylko jedna lądowa granica, którą stanowi przesmyk Sueski długości stu dwudziestu kilometrów. Znajduje się na nim kanał sueski, który w przeszłości stanowiły jeziora – Wielkie Jezioro Gorzkie, Małe Jezioro Gorzkie oraz Manzila i Timsah. Jak widać to naprawdę wyjątkowy kontynent, do którego warto pojechać nawet ze względu na jego położenie geograficzne.