Sudan na dzień dzisiejszy!

Sudan na dzień dzisiejszy!

Sudan swoją popularność uzyskał przede wszystkim dzięki bardzo interesującej historii, jednak mało osób wie, jak tak naprawdę wygląda dzisiejsza sytuacja. Rok tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty dziewiąty oznacza dla kraju objęcie rządów Omara al-Baszira, który wprowadził do kraju tak zwaną dyktaturę wojskową. Polegała ona na objęciu przez niego prezydentury, został również premierem, ministrem obrony oraz najważniejszym dowódcą armii. Natychmiast zawieszono konstytucję, rozwiązano parlament, jakiekolwiek partie polityczne zostały uznane za nielegalne oraz wprowadzono stan wyjątkowy. Najważniejszą sprawą w polityce Sudanu był tak zwany islamski fundamentalizm, w którego wypadku ważne było rozpowszechnienie tej wiary na całą Afrykę. Południe bardzo się opierało, dzięki czemu Sudan został bardzo krytykowany za swój terroryzm na tle religijnym. Wyjątkiem były Chiny, którym zależało na dobrych relacjach z Sudanem ze względu na złoża ropy naftowej. Pokój z południową częścią Afryki został zawarty dopiero w dwa tysiące piątym roku. Siedem lat później (w roku dwa tysiące jedenastym) wprowadzono pierwsze od wielu lat referendum niepodległościowe – po tym wydarzeniu w dniu dziewiątego lipca tego samego roku Sudan został państwem niepodległym! Jednak w dwa tysiące trzecim roku rząd sudański został ukarany za zbrodnie wojenne.