Voodoo – synkretyzm religijny

Voodoo - synkretyzm religijny

Tradycyjne wierzenia mieszkańców Afryki zaczynały być wypierane w dziewiętnastym wieku – pierwszy raz Afrykańczyków chcieli nawracać chrześcijanie. Jednak w ten sposób powstało voodoo jako oddzielna religia! Mimo tego, że najczęściej voodoo kojarzy nam się z okolicami Karaibów to w Bennie, w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym szóstym uznano ją jako religię, którą wyznaje aż ponad pięćdziesiąt procent mieszkańców! Voodoo można postrzegać zarówno jako religię jak i jako kult pewnych idei. Ważne jest to, że rozprzestrzenia się z to z dużym powodzeniem w Ameryce Południowej oraz właśnie w Czarnej Afryce. W religii tej istnieje najważniejszy bóg (Mawu) oraz kilku innych, mniejszych, ale również bardzo ważnych bóstw –właśnie oni nazywani są voodoo (wudu). Każdy z nich ma swoje święto, w czasie którego należy składać im określone ofiary. Najmniejsze bóstwa najczęściej uważane są za dusze zmarłych – właśnie w ten sposób wyznawcy mogą nawiązywać z nimi kontakt. Aby móc nawiązać kontakt z bóstwami należy mieć pośrednika, którym może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Duchy zmarłych mogą wrócić oraz zabić innych członków rodziny zmarłego, dlatego wszystkim bardzo zależy na kontakcie z tymi duszami. Tak ludzie popadają w ubóstwo, ponieważ często wszystko sprzedają, aby złożyć ofiarę duchowi za zachowanie przy życiu rodziny.