Afryka a religia

Afryka a religia

Mimo tego, że w Afryce większość mieszkańców to wyznawcy Islamu bardzo dużo ludzi nadal kultywuje stare wyznania. Pierwotne wierzenia stanowiły zarówno religie politeistyczne jak i monoteistyczne. Wszystko zależało od konkretnego ludu bądź ich grup. Mimo braku wzajemnych związków między tymi religiami, niektóre rzeczy nawet do dziś występują w bardzo różnych ludach oraz plemionach. Dotyczy to zwłaszcza grup, które żyją w swoim sąsiedztwie bądź niedalekiej okolicy. Wierzenia te zostały wyparte w części północnej właśnie przez islam – działo się tak w czasie podbojów arabskich. W niektórych wioskach znajdujących się w górach Atlas w środowisku ludzi widać jednak niektóre pozostałości po dawnych wierzeniach w czasie praktyk religijnych. Najwidoczniej mimo wpływu islamu i chrześcijaństwa w części zwanej Czarną Afryką nadal najważniejsze są obrzędy religii przodków. Religie te jednak nie pełnią funkcji sakralnych, ponadto mimo zburzenia przez Muzułmanów lub chrześcijan rodzimych świątyń nikt ich później nie odbudowywał. Religie te najczęściej dotyczą kultur do jednego, najważniejszego bóstwa, które wie wszystko oraz nieustannie obserwuje ludzi na ziemi. Ponadto może ono wymierzać nagrody oraz kary swoim wiernym adekwatnie do ich postępowania w życiu codziennym. Często ludzie składają swoim bóstwom ofiary ze zwierząt – w dawnych czasach poświęcano również ludzi.