Afryka jako kontynent

Afryka jako kontynent

Afryka jest drugim co do wielkości kontynentem na kuli ziemskiej. Jej powierzchnia wynosi ponad 30 milionów kilometrów kwadratowych. Stanowi to 20,3% całej powierzchni lądowej Ziemi. Przez Afrykę przechodzi zarówno południk zerowy jak i równik oraz dwa zwrotniki. Dane badań przeprowadzonych w 2012 roku dowodzą, że w Afryce mieszka ponad miliard osób. Jest to 15% ludności całego świata. Przyrost naturalny na tym kontynencie jest największy na całym świecie i wynosi 24% rocznie. Co ciekawe, aż 44% całej ludności Afryki stanowią dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Przeciętna długość życia jest najkrótsza ze wszystkich kontynentów i wynosi zaledwie 47 lat. Jest to spowodowane wieloma chorobami, które panują na tym kontynencie. W Afryce znajduje się największa ilość osób zarażonych wirusem HIV. Jest to aż 64% wszystkich osób zakażonych tym wirusem na świecie. Na kontynencie tym panują także inne choroby, takie jak malaria czy AIDS. Powszechne jest także niedożywienie i głód. Na terenie niektórych państw Afryki trwają wojny domowe oraz konflikty zbrojne, które także prowadzą do śmierci wielu osób. Ma to miejsce między innymi w Somalii czy Libii. Największe państwo w Afryce to Algieria, a najludniejsze to Nigeria. Natomiast najmniej zaludnione państwo to Seszele. Jest to także najmniejsze państwo Afryki.