Klimat kontynentu afrykańskiego

Klimat kontynentu afrykańskiego

Wszystkie strefy klimatyczne, które są gorące i bardzo gorące znajdują się na kontynencie afrykańskim – zgodnie z podziałem Koppena. Znajduje się również kilka podstref klimatu umiarkowanego oraz (w niektórych miejscach) chłodny klimat umiarkowany oceaniczny. Niemniej ważny jest również podział Okołowicza oraz Martyn. Zgodnie z nim Afryka znajduje się w strefach okołorównikowej oraz zwrotnikowej, którą należy podzielić na śródziemnomorską (w części północnej) saharyjsko-arabską (w części południowej) oraz na afrykańsko-madagaskarską. Czasami wyróżnia się również strefę równikową, podrównikową, zwrotnikową oraz podzwrotnikową. Strefy klimatyczne są dosyć symetryczne w stosunku do równika. Jednak ponieważ część północna jest dosyć rozciągła tamtejszy klimat jest typowo kontynentalny – nie występuje on w części południowej. Prądy morskie mają również bardzo duże znaczenie ze względu na zwartą linię brzegową. Klimat Afryki jest również bardzo zróżnicowany ze względu na przeszkody orograficzne występujące przede wszystkim w Wielkich Rowach Afrykańskich. Ponieważ kontynent afrykański znajduje się po obu stronach równika w czasie lipca na północy panuje gorące lato, natomiast na południu jest zima. Zróżnicowany klimat afrykański jest również przyczyną dosyć dużego zainteresowania turystów.