Ogólnie o Afryce

Ogólnie o Afryce

Afryka jest drugim pod względem wielkości kontynentem na kuli ziemskiej. Kontynent ten zajmuje ponad 60° szerokości geograficznej. Praktycznie w połowie Afrykę przecina równik. Dzięki temu strefy klimatyczne w Afryce ułożyły się niemal symetrycznie. Najpierw znajdziemy w Afryce wiecznie zielone lasy równikowe, następnie sawanny w strefie zwrotnikowej, pustynie i suche stepy, a na koniec roślinność śródziemnomorską. Gatunki roślin w Afryce rozmieszczone są bardzo nieregularnie. Dolina Konga jest obszarem bardzo bogatym pod względem botanicznym, ale 25 % powierzchni kontynentu zajmują obszary pustynne i półpustynne, bardzo ubogie w szatę roślinną. W centralnej części Afryki rosną wilgotne lasy równikowe. Do tej strefy należy pobrzeże Zatoki Gwinejskiej, obszar Kotliny Konga, wschodnia część wyspy Madagaskar oraz Komory, Maskareny i Seszele. Obszar wilgotnych lasów równikowych otaczają sawanny oraz suche zbiorowiska drzewiaste. Zajmują one pas o szerokości 800 km na północ i na południe od wilgotnych lasów równikowych. Północną część kontynentu, począwszy od wybrzeża Morza Śródziemnego, zajmują pustynie i półpustynie. Północny skrawek wybrzeża oraz region Atlasu zajmuje roślinność śródziemnomorska. Z regionu Atlasu pochodzą tak bardzo popularne w naszym kraju rośliny: cyklameny, hiacynty, piwonie.