Wysokość i zmienność temperatur

Wysokość i zmienność temperatur

Afryka, to kontynent kontrastów i różnic. Dotyczy to zarówno przyrody, krajobrazu, ludności, jak i klimatu. Jednym z elementów klimatu są występujące w danym regionie temperatury. I tu Afryka może nas bardzo zadziwić, chociaż nie ma co spodziewać się bardzo niskich pomiarów, ze względu na położenie względem równika i południka 0. I tak, najwyższe średnie temperatury w lipcu są notowane na Saharze. Ten fakt raczej nikogo nie dziwi, zważywszy, że jest to jedna z największych pustyń na świecie. Ta średnia to 36 stopni Celsjusza. Jednakże, ciekawą wiadomością może być to, że najwyższa temperatura dzienna w tym regionie to 57 stopni. Żeby więc średnia mogła być około 36 stopni, to najzimniejszy moment doby musi być znacznie poniżej 20 stopni. Takie wahania dobowe nie są spotykane w Europie, w klimacie umiarkowanym. Najniższe zaś temperatury w lipcu notowane są na terenie RPA i wynoszą około 10 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o temperaturę stycznia, to najwyższa została zauważona w Ghanie i na Madagaskarze i wynosi około 28 stopni Celsjusza, najniższa zaś na Saharze, około 12 stopni, a lokalnie spadają nawet do 4. Najczęściej spotykanym pomiarem jest między 20 a 28 stopni Celsjusza. Najwyższa średnia temperatura miesięczna występuje na Saharze, natomiast najniższa średnia została wyliczona w RPA.