Problem pustynnienia w Afryce

Problem pustynnienia w Afryce

Pustynnienie jest procesem, podczas którego obszar pustyni w danym kraju czy na danym kontynencie rozszerza się na obszary, które nigdy wcześniej w historii nie były obszarami pustynnymi. Problem taki pojawił się w Afryce. Jest to dość duży problem, ponieważ pustynia powiększając się każdego roku zabiera żyzne gleby uprawne. Prowadzi to do zubożenia, a w przyszłości może także prowadzić do braku wystarczających obszarów pól uprawnych, a co za tym idzie problem głodu i niedożywienia. Pustynia poszerza się głównie przez wiatr, który przenosi drobinki piasku coraz dalej. Obszary, które mocno się nagrzewają i zostają odwodnione są szczególnie podatne na pustynnienie. Proces ten prowadzi także do zanikania obszarów sawanny, która jest schronieniem dla wielu gatunków zwierząt. Problemem związanym z postępującym pustynnieniem jest także występowanie burz pyłowych czy wzrastanie zasolenia gleb. Istnieje kilka sposobów na zatrzymanie procesu pustynnienia. W okolicach pustyni nie powinno wycinać się drzew, wskazane jest natomiast sadzenie dodatkowych roślin. Konieczne jest zalesianie i nawadnianie tych terenów. Powinno się ograniczać wypas zwierząt i bydła na terenach zagrożonych pustynnieniem. Szczególnie ważne jest sadzenie drzew i krzewów w pasach oddzielających pustynię od reszty obszarów.