Wielki Zielony Mur

Wielki Zielony Mur

Wielki Zielony Mur jest projektem, który ma na celu zapobieganie przesuwania się sawanny. Pas sawanny przechodzi przez kontynent afrykański mniej więcej w jednej czwartej jego długości, na północnym krańcu kontynentu. Projekt ten został opracowany około 2005 roku i od tamtego czasu jest stopniowo wprowadzany w życie. Prezentacja projektu miała miejsce na szczycie Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary. Głównym celem tego projektu jest utworzenie długiego pasa zieleni („zielonego muru”), który oddzieli Saharę od Sahelu. Sahel jest pasem sawanny, który ciągnie się od wschodniego do zachodniego wybrzeża Afryki i ma średnią szerokość 500 kilometrów. Konieczne jest oddzielenie go od pustyni Sahary, ponieważ pustynia ta powoli zajmuje obszary sawanny, przyczyniając się do zmniejszania pasu Sahelu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ Sahel jest pasem sawanny, w którym żyje wiele gatunków zwierząt. Przesuwanie się pustyni może w przyszłości doprowadzić do wymarcia gatunków zamieszkujących sawannę. Projekt utworzenia zielonego pasu jest wspierany przez 11 państw znajdujących się w Afryce. Państwa te to między innymi Senegal, Mali, Niger czy Czad. Zobowiązały się one do zasadzenia dużej ilości drzew w pasie dzielącym sawannę od pustyni. Pas ten będzie miał szerokość 15 metrów. Ma to zostać wykonane do 2025 roku.