Zjednoczona Republika Tanzanii

Zjednoczona Republika Tanzanii

Zjednoczona Republika Tanzanii jest 13 pod względem wielkości państwem afrykańskim. Państwo to graniczy z ośmioma państwami. Jego granicą zachodnią są jeziora Tanganika i Niasa, granicą wschodnią Ocean Indyjski. W obrębie Tanzanii położony jest masyw Kilimandżaro wraz z najwyższym szczytem kontynentu, Kiobo o wysokości 5895 m n. p. m. W granicach Tanzanii znajduje się także wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO rezerwat zwierzęco-krajobrazowy Ngorongoro. Rezerwat ten często jest nazywany „naturalną arką Noego”. Do Tanzanii należą także położone na Oceanie Indyjskim wyspy: Mafia, Zanzibar i Pemba. Przez teren Tanzanii przepływa rzeka Kagera, która jest uważana za rzekę źródłową Nilu. Rzeka Kagera wpływa do Jeziora Wiktorii. Roślinność tego kraju jest niezwykle różnorodna. Zbocza Kilimandżaro porastają lasy, które w porze suchej zrzucają liście, do wysokości 2900 m nad poziomem morza Kilimandżaro porastają lasy wiecznie zielone, które przechodzą w zarośla o charakterze subalpejskim, powyżej nich rośnie roślinność afroalpejska, a jeszcze wyżej zaczyna się kraina wiecznych śniegów. Na terenie Tanzanii zostało utworzonych wiele rezerwatów i parków narodowych. Najbardziej znanym parkiem narodowym na terenie Tanzanii jest Park Narodowy Serengeti. Park Serengeti zajmuje 1 476 300 ha.